İklim Değişikliği Nedir İklim Değişikliğinin Zararları Nelerdir
İklim Değişikliği Nedir İklim Değişikliğinin Zararları Nelerdir

İklim Değişikliği Sağlıksal Bir Tehdit

İklim Değişikliği Sağlıksal Bir Tehdit. İklim Değişikliği Nedir ? İklim Değişikliğinin İnsanlara zararı sadece yaşamsal değil sağlıklıksal olarakta tehdit

İklim Değişikliği Nedir ? İklim Değişikliğinin Zararları Nelerdir ?

İklim Değişikliği Nedir  İklim Değişikliğinin Zararları Nelerdir  İklim Değişikliğinin İnsanlara zararı sadece yaşamsal değil sağlıklıksal olarakta tehdit Halk sağlığı hakkında anlamlı bir konuşma yapmadan iklim değişikliği ile ilgili herhangi bir tartışma yapılamaz. Önde gelen sağlık uzmanlarının da belirttiği gibi, iklim krizi, özellikle çevresel adaletsizlikten muzdarip olan topluluklar için bir tehdittir İklim Değişikliği ve iklim Değişikliğinin zararlıarı dünya çarpanıdır.

Örneğin, 2018’de 13 ABD bilim kurumu arasında bir işbirliği ile yayınlanan Dördüncü Ulusal İklim Değerlendirmesi, yüksek sıcaklıkların, şiddetli hava olaylarının ve yükselen denizlerin, ısı ile ilişkili kardiyopulmoner hastalıklara, bulaşıcı hastalıklara ve zihinsel sağlık sorunlarına nasıl katkıda bulunabileceğini vurgulamaktadır.

İklim Değişikliği En Çok Kime Zarar Vermektedir ?

İklim Değişikliği En Çok Kime Zarar Vermektedir ? İklim Değişikliği Nedir ? İklim Değişikliğinin Zararları Nelerdir ? Yoksulluk, ayrımcılık, sağlık hizmetlerine erişim ve önceden var olan sağlık koşulları gibi toplumsal faktörler, bazı toplulukları daha da savunmasız hale getirmektedir. İklim Değişikliği Nedir ? İklim Değişikliğinin Zararları Nelerdir ? Ülke çapındaki binlerce topluluk genellikle düşük gelirli veya çok sayıda ev sakini olan – çevresel risklerle karşı karşıya kalanlar, başkalarının nadiren aynı yoğunlukta karşılaştıkları sorunlarla mücadele ediyor. Bunlar arasında kirletici maddelere (partikül madde ve yanan fosil yakıtlardan üretilen gibi) maruz kalma veya toprak ve su kirliliği (kömürün külünü dökmek veya su kaynağında bulunan kurşun nedeniyle) bulunur. Bu aynı topluluklar, şirketler ve düzenleyiciler tehlikeli atık sahaları, enerji santralleri ve atık yakma tesislerinin nerede inşa edileceğine karar verdiklerinde sistematik olarak hedef alınmaktadır. Bu popülasyonların genellikle taze ürünlere, sağlık sigortasına, uygun fiyatlı evlere, toplu taşıma araçlarına ve ekonomik fırsatlara erişememelerine yardımcı olmuyor.

İklim Değişikliğinin Zararları Nelerdir ?

İklim Değişikliğinin Zararları Nelerdir ? İklim değişikliği bir halk sağlığı sorunudur. İklim Değişikliği Nedir ? İklim Değişikliğinin Zararları Nelerdir ? işte Böbrek hastalığı, depresyon ve kronik obstrüktif akciğer hastalığı gibi kronik durumlarla ilişkilendirilmiştir ve vücudun mevcut çevresel saldırılara aşırı tepki vermesine tepkisini verebilir. Örneğin, astımı olan insanlar aşırı sıcak ve soğuk havalarda genellikle daha fazla atak  geçirir. İklim değişikliği hastalık düzenlerini değiştirmeye ve sağlık sistemlerini bozmaya devam ettikçe, insan sağlığı üzerindeki etkisinin göz ardı edilmesi zorlaşacaktır.

İklim Değişikliği Nedir ? İklim Değişikliğinin Zararları Nelerdir ? Sorusunun cevabını araştıran ve Bilimciler Birliği tarafından yayınlanan yeni bir rapor, iklim değişikliğinin sıklığı ve ciddiyetle aşırı ısıyı önemli ölçüde artmaya devam edecek  ve ABD’de daha fazla halk sağlığı riskine yol açtığını ABD’de bulduğunu, ABD’de Sanayileşen kentsel kentlerin, genellikle düşük gelirli bölgelerin de bulunduğunu özellikle de Güneydoğu’daki Afrika kökenli Amerikalıların en yüksek konsantrasyonuna sahip ilçelerinde yaşayanlar özellikle risk altında. Bu durum Latinx nüfusu için de benzer. ABD’de ve küresel olarak, iklim değişikliğinden en az sorumlu olanlar, sağlık etkilerinin netliğini ilk üste alanlardır. Düşük gelirli topluluklar genellikle aşırı hava olayları sırasında gönüllü olarak tahliye edilecek kaynaklara sahip değildir. Ek olarak, topluluklar çevresel felaketler tarafından yerinden edildiğinde ekonomik ve zihinsel sağlık sonuçları çoktur.

İklim Değişikliği Zararlarından Nasıl Korunmalıyız

İklim Değişikliği Zararlarından Nasıl Korunmalıyız ? İklim Değişikliği Nedir ? İklim Değişikliğinin Zararları Nelerdir ? Sorularının cevabı devam etmektedir. Temiz enerji ekonomisine adil bir geçişe neden olan ve savunmasız toplulukları iklim değişikliğinin etkilerinden koruyan politika değişikliklerine ihtiyacımız var. Risk altındaki topluluklara ekonomik yenilenebilir enerjiye erişim izni verilmelidir; uygun fiyatlı, iklim dostu ısıtma veya soğutma seçenekleri için programlar; ve iklim etkileriyle daha iyi başa çıkabilmek için güçlü esneklik önlemleri. Bu, devam eden dürüst bir diyalog ve karar vericiler ile savunmasız nüfuslar arasındaki ilkeli ortaklıkla birleştiğinde, artan iklim kriziyle mücadele ederken daha iyi ve daha güvenli bir dünyaya doğru ilerlemek için esastır.

İlginizi Çekebilir: Su Hakkında Bilinmeyenler