Kıyamet Tohum Ambarı
Kıyamet Tohum Ambarı

Kıyamet Tohum Ambarı

Kıyamet Tohum Ambarı norveçte bir kaç takımadadan kurulan milyonlarca tohumu içerisinde barındıran bu ambar neden kurulmuştur bu tohumlar nasıl korunmaktadır…

Kıyamet Tohum Ambar Norveç’e bağlı Svalbard takımadalarında buzların içinde adeta bir Nuh’un Gemisi olarak yer alıyor içerisinde milyonlarca tohumları barındıran bu kıyamet günü tohum ambarı herhangi bir felaket veya doğa olayları sonrasında dünyada ihtiyaç olan tohumları korumak için kurulmuştur peki bu tohumlara erişim nasıl olacak acil bir durum sırasında bu tohumlar ne durumda olacak ve kıyamet tohum ambarı ne gibi durumlarda kullanılabilecek..

Tohumlara erişim 

Kıyamet Tohum Ambarı ve Tohumlara erişim Tonoz tohum numuneleri, depolanan genebanklerde depolanan numunelerin kopyalarıdır. Araştırmacılar, bitki yetiştiricileri ve tohum örneklerine erişmek isteyen diğer gruplar bunu tohum kasası yoluyla yapamazlar; bunun yerine depolanan genebanklerden örnekler istemeleri gerekir. Genebanks’te depolanan örneklere çoğu durumda, 118 ülke veya tarafça onaylanan, Gıda ve Tarım İçin Bitki Genetik Kaynakları Uluslararası Antlaşması hüküm ve koşullarına uygun olarak erişilebilir olacaktır .

Tohumlara erişim, Tohum kasası, bir bankadaki emanet kasası gibi işlev görür. Banka binanın sahibi ve mevduat sahibi kutusunun içeriğine sahiptir. Norveç Hükümeti tesise sahiptir ve çökeltme genebanks gönderdikleri tohumlara sahip. Numunelerin Svalbard’a depolanması, genetik kaynakların yasal olarak transfer edilmesini sağlamaz. Genebank terminolojisinde buna “kara kutu” düzenlemesi denir. Her bir yatırıcı, Norveç adına hareket eden NordGen ile bir Mevduat Anlaşması imzalar . Anlaşma, Norveç’in, yatırılan numuneler üzerinde mülkiyet iddiasında bulunmadığını ve mülkiyetin, tohum kasasındaki bu malzemelere erişme hakkına sahip olan depozitöre ait olduğunu açıkça belirtir. Kimse kimsenin tohumlarına tohum kasasından erişemez. Numune ve depoların veri tabanı NordGen tarafından korunmaktadır.

Kıyamet tohum Ambarının Görevi Nedir ?

Kıyamet Tohum Ambarı ve Kıyamet Tohum Ambarının Görevi Nedir ? Kıyametin tohum Ambarının Görevi  Svalbard Global Seed Vault’un misyonu, geleneksel türbanlardaki kazara çeşitlilik kaybına karşı bir güvenlik ağı sağlamaktır. Halk basını büyük bir bölgesel veya küresel felaket durumunda muhtemel faydasını vurgularken, genetikçilerin yanlış yönetim, kaza, ekipman arızası, finansman kesintileri ve doğal afetler nedeniyle örneklerini kaybettiği zaman daha sık erişilecek bir yer oluşturmak dünya herhangi bir felaketle karşı karşıya kaldığında bu tohumlar ihtiyaç olduğu anda ulaşılması için kurulduğu söyleniyor. Depo, en son bu hafta Suriye’den getirilen 25 bin adet nohut, bakla ve diğer baklagillere ait tohum numunesiyle takviye edildi. Svalbald Küresel Tohum Deposu’nda, resmi açılışının yapıldığı 2008 yılından bu yana depolanan numune sayısı 740 bini aştı. Toplamda 500’er tohum içeren 4,5 milyon numune, yani 2 milyar 250 milyon tohumun depolanması hedefleniyor.

Tohum depolama ve Koruma

Kıyamet Tohum Ambarı Tohum depolama ve Koruma Tohumlar mühürlü üç katlı folyo paketlerinde saklanır, [25] sonra metal raf raflarında plastik kutu kaplara yerleştirilir. Depolar −18 ° C’de (.40,4 ° F) saklanır. Düşük sıcaklık ve oksijene sınırlı erişim, düşük metabolik aktivite sağlayacak ve tohum yaşlanmasını geciktirecektir. Tesisin etrafını saran permafrost, elektrik arızası durumunda tohumların düşük sıcaklığının korunmasına yardımcı olacaktır.

Tohumların Korunma Maliyeti Nasıl Karşılanıyor

Kıyamet Tohum Ambarı Mahsul Güven resmen Küresel Ürün Çeşitliliği Tröst olarak bilinen, tohum kasasında planlanması ve İskandinav Genetik Kaynak Merkezi ile birlikte Vault tohum örneklerinin koordine gönderiler önemli bir rol oynar. Güven, tesis için yıllık işletme maliyetlerinin çoğunu sağlar ve bunu yapmak için bağış fonları ayırırken, Norveç hükümeti yapının kendisini finanse eder. Bill & Melinda Gates Vakfı ve diğer bağışçıların desteğiyle , Crop Trust, gelişmekte olan ülkelerdeki seçilmiş genebanklerin yanı sıra, tohumların tohum kasasına paketleme ve nakliyesinde uluslararası tarımsal araştırma merkezlerine yardımcı olmaktadır. Bir Uluslararası Danışma Konseyi rehberlik ve tavsiyeler sunar. FAO temsilcileri içerir, Svalbard ambarına en büyük katkı ABD tohum bankasından geliyor. Bu yıl ABD’den, aralarında İnka ve Azteklerin besin değeri yüksek tahıllarından horozibiğinin de bulunduğu 12 bin 801 numune gönderiliyor.