Marvel çizgi romanları
Marvel çizgi romanları

                   MARVELİN EN DEĞERLİ

                         5 ÇİZGİ ROMAN

 

1.Marvel Mystery Comics 9. Baskı 

198.000 Dolar

Marvel Mystery Comics 9. Baskı 
Marvel Mystery Comics 9. Baskı 

2.The Incredible Hulk 1. BASKI

228.000 DOLAR

The Incredible Hulk
                     The Incredible Hulk

3.Amazing Fantasy Spider Man 15. Baskı

405.000 DOLAR

Amazing Fantasy Spider Man
        Amazing Fantasy Spider Man

4.Kaptan Amerika 1. Baskı

629.000 DOLAR

Kaptan Amerika 1. Baskı
        Kaptan Amerika 1. Baskı 

5.MARVEL COMİCS 1. BASKI

859.000 DOLAR

Marvel Comics 1.Baskı
Marvel Comics 1.Baskı