25 Nisan 2024
Osmanlı İmparatorluğu'nun Padişahları Kronolojik Listesi

Osmanlı İmparatorluğu'nun Padişahları Kronolojik Listesi

Osmanlı İmparatorluğu, tarih boyunca sayısız değişim ve dönüşüm yaşadı ve Osmanlı Padişahları, çeşitli sosyal, politik ve kültürel evrimlerin yönetimini üstlendi. İşte Osmanlı Padişahlarının kronolojik listesi

Osmanlı Padişahları Listesi

Osmanlı İmparatorluğu, dünya tarihindeki en uzun ömürlü ve en geniş topraklara yayılan imparatorluklardan biriydi. Yaklaşık 600 yıl boyunca hüküm süren bu güçlü devlet, 36 Osmanlı Padişahı tarafından yönetildi. Bu padişahlar, sadece Osmanlı İmparatorluğu’nun değil, aynı zamanda dünya tarihinin en etkili kişilikleri arasında yer alır.

İmparatorluk, tarih boyunca sayısız değişim ve dönüşüm yaşadı ve bu padişahlar, çeşitli sosyal, politik ve kültürel evrimlerin yönetimini üstlendi. İşte Osmanlı İmparatorluğu’nun padişahlarının kronolojik listesi:

 1. Osman Gazi (1258–1326): Padişahlık dönemi 1299–1326. Osmanlı İmparatorluğu’nun kurucusu ve ilk padişahı.
 2. Orhan Gazi (1281–1362): Padişahlık dönemi 1326–1362. İlk Osmanlı parasını bastırmış ve ilk düzenli Osmanlı ordusunu kurmuştur.
 3. I. Murad (1326–1389): Padişahlık dönemi 1362–1389. İlk defa padişah unvanını kullanmıştır. Kosova Savaşı’nda ölmüştür.
 4. I. Bayezid (Yıldırım Bayezid, 1360–1403): Padişahlık dönemi 1389–1402. Ankara Savaşı’nda Timur’a yenilmiştir.
 5. I. Mehmed (Çelebi Mehmed, 1389–1421): Padişahlık dönemi 1413–1421. Fetret Devri’ni sona erdirmiştir.
 6. II. Murad (1404–1451): Padişahlık dönemi 1421–1444 ve 1446–1451. İki defa tahttan çekilmiştir.
 7. II. Mehmed (Fatih Sultan Mehmed, 1432–1481): Padişahlık dönemi 1444–1446 ve 1451–1481. İstanbul’u fethetmiştir.
 8. II. Bayezid (1447–1512): Padişahlık dönemi 1481–1512. İlk defa kapitülasyonları vermiştir.
 9. I. Selim (Yavuz Sultan Selim, 1470–1520): Padişahlık dönemi 1512–1520. Mısır Seferi ile Memlûk Sultanlığı’nı yıkmıştır.
 10. I. Süleyman (Kanuni Sultan Süleyman, 1494–1566): Padişahlık dönemi 1520–1566. Adaleti ile tanınmıştır.
 11. II. Selim (1524–1574): Padişahlık dönemi 1566–1574. Lefkoşe ve Tunus’u fethetmiştir.
 12. III. Murad (1546–1595): Padişahlık dönemi 1574–1595. İran ile savaşmıştır.
 13. III. Mehmed (1566–1603): Padişahlık dönemi 1595–1603. Eğri ve Kanije zaferleri ile tanınmıştır.
 14. I. Ahmed (1589–1617): Padişahlık dönemi 1603–1617. I. Viyana kuşatmasını gerçekleştirmiştir.
 15. I. Mustafa (1591–1639): Padişahlık dönemi 1617–1618 ve 1622–1623. Zihinsel olarak sorunları vardı.
 16. II. Osman (Genç Osman, 1604–1622): Padişahlık dönemi 1618–1622. Yeniçeri isyanı sonucu öldürüldü.
 17. IV. Murad (1612–1640): Padişahlık dönemi 1623–1640. İçkiyi yasaklamıştır.
 18. İbrahim (Deli İbrahim, 1615–1648): Padişahlık dönemi 1640–1648. Akıl sağlığı yerinde değildi.
 19. IV. Mehmed (Avcı Mehmed, 1642–1693): Padişahlık dönemi 1648–1687. Merzifonlu Kara Mustafa Paşa, Budin’i ve Uyvar’ı almıştır.
 20. II. Süleyman (1642–1691): Padişahlık dönemi 1687–1691. II. Viyana Kuşatması’nda başarısız olmuştur.
 21. II. Ahmed (1643–1695): Padişahlık dönemi 1691–1695. İlk defa cülus bahşişi vermiştir.
 22. II. Mustafa (1664–1703): Padişahlık dönemi 1695–1703 ve 1703–1704. Edirne’ye taşınmıştır.
 23. III. Ahmed (1673–1736): Padişahlık dönemi 1703–1730. Patrona Halil İsyanı ile tahttan indirilmiştir.
 24. I. Mahmud (1696–1754): Padişahlık dönemi 1730–1754. Lale Devri’ni sona erdirmiştir.
 25. III. Osman (1699–1757): Padişahlık dönemi 1754–1757. Harem duvarlarını yıktırmıştır.
 26. III. Mustafa (1717–1774): Padişahlık dönemi 1757–1774. Küçük Kaynarca Antlaşması’na imza atmıştır.
 27. I. Abdülhamid (1725–1789): Padişahlık dönemi 1774–1789. İlk defa yeniçerilere karşı ordu kurmuştur.
 28. III. Selim (1761–1808): Padişahlık dönemi 1789–1807. Nizam-ı Cedid’i kurmuştur.
 29. IV. Mustafa (1779–1808): Padişahlık dönemi 1807–1808. Alemdar Mustafa Paşa isyanı ile tahttan indirilmiştir.
 30. II. Mahmud (1785–1839): Padişahlık dönemi 1808–1839. Tanzimat Fermanı’nı ilan etmiştir.
 31. Abdülmecid I (1823–1861): Padişahlık dönemi 1839–1861. Islahat Fermanı’nı ilan etmiştir.
 32. Abdülaziz I (1830–1876): Padişahlık dönemi 1861–1876. İlk defa yurt dışına çıkan padişahtır.
 33. V. Murad (1840–1904): Padişahlık dönemi 1876. 93 Harbi’ni kaybetmiştir.
 34. II. Abdülhamid (1842–1918): Padişahlık dönemi 1876–1909. II. Meşrutiyet’i ilan etmiştir.
 35. Mehmed V (Reshad, 1844–1918): Padişahlık dönemi 1909–1918. I. Dünya Savaşı’na girmiştir.
 36. Mehmed VI (Vahideddin, 1861–1926): Padişahlık dönemi 1918–1922. Lozan Antlaşması’nı imzalamıştır.

Osmanlı İmparatorluğu’nun 36 padişahının kronolojik listesi böylece sona ermiştir. Her bir padişah, kendi dönemine damga vurmuş, devletin yüzünü değiştirmiş ve tarihimize kalıcı bir iz bırakmıştır. Bu liste, Osmanlı İmparatorluğu’nun yönetimindeki büyüklük ve çeşitliliği gözler önüne serer.

Unutulmamalıdır ki, her bir padişahın hayatı ve hükümeti hakkında daha detaylı bilgi edinmek için kapsamlı bir tarih okuması yapılmalıdır. Osmanlı İmparatorluğu’nun zengin ve çeşitli tarihi, sadece bu padişahlar ve onların dönemlerini anlamakla kalmaz, aynı zamanda bugünkü dünyayı anlamamızı da derinleştirir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir