24 Haziran 2024
Resesyon ne demek, ne anlama geliyor? Resesyon olursa ne olur?

Resesyon ne demek, ne anlama geliyor? Resesyon olursa ne olur?

Resesyon, bir ülke ekonomisinin genel olarak iki veya daha fazla çeyrek yıl boyunca sürekli bir durgunluk veya düşüş yaşadığı dönemdir. Resesyonlar genellikle işsizlik oranlarının yükselmesi, hanehalkı ve işletme gelirlerinin düşmesi ve genel ekonomik aktivitenin azalması ile karakterize edilir.

Resesyon Ne Demek? Resesyon Ne Anlama Gelir?

Resesyon, bir ülke ekonomisinin genel olarak iki veya daha fazla çeyrek yıl boyunca sürekli bir durgunluk veya düşüş yaşadığı dönemdir. Resesyonlar genellikle işsizlik oranlarının yükselmesi, hanehalkı ve işletme gelirlerinin düşmesi ve genel ekonomik aktivitenin azalması ile karakterize edilir.

Resesyonların etkileri genellikle geniş kapsamlıdır:

 1. İşsizlik: Resesyon sırasında, şirketler genellikle maliyetleri düşürmek için işten çıkarmalar yaparlar. Bu, işsizlik oranlarının artmasına neden olur.
 2. Gelir Düşüşü: İşten çıkarmalar ve işsizlik, hanehalkı gelirlerinde düşüşlere neden olur. Bu, tüketimi azaltabilir ve ekonomiyi daha da zorlayabilir.
 3. Yatırım Düşüşü: Ekonomik belirsizlikler, şirketlerin ve bireylerin yatırımlarını azaltmasına neden olabilir. Bu, ekonomik büyümeyi daha da yavaşlatabilir.
 4. Devlet Borçları: Resesyon sırasında, hükümetler genellikle ekonomiyi canlandırmak için kamu harcamalarını artırır. Ancak, bu genellikle devlet borçlarının artmasına neden olur.
 5. Deflasyon: Resesyonlar bazen talepteki düşüş nedeniyle fiyatların düşmesine (deflasyon) yol açabilir. Deflasyon, tüketicilerin ve işletmelerin gelecekteki fiyat düşüşlerini bekleme ihtimali nedeniyle harcamaları daha da azaltabilir.

Bu etkilerin tümü, resesyonun süresi ve şiddeti de dahil olmak üzere birçok faktöre bağlıdır. Ancak, ekonomi genellikle bir resesyonun ardından bir iyileşme veya genişleme dönemine girer. Bu dönemler, işsizlik oranlarının düşmesine, gelirlerin ve yatırımların artmasına ve genel ekonomik aktivitenin canlanmasına işaret eder.

Ülke Ekonomileri Neden Resesyona Girer?

Bir ülke ekonomisinin resesyona girmesine neden olan birçok faktör vardır ve bu faktörler genellikle birbiriyle bağlantılıdır. İşte resesyonlara neden olan bazı ana etkenler:

 1. Finansal Krizler: Ekonomik döngülerin bir parçası olarak, finansal sistemler zaman zaman aşırı ısınıp balonlar oluşturabilir ve bu balonlar patladığında genellikle bir resesyon tetikler. Örneğin, 2008 Küresel Finansal Kriz, mortgage (ipotek) piyasasındaki balonun patlaması sonucunda dünya genelinde bir resesyona yol açtı.
 2. Yüksek Faiz Oranları: Merkez bankaları enflasyonu kontrol etmek için faiz oranlarını yükseltebilirler, ancak bu durum genellikle borçlanma maliyetlerini artırır, tüketimi ve yatırımları azaltır ve sonuç olarak ekonomik büyümeyi yavaşlatır.
 3. Petrol Fiyatlarında Keskin Artışlar: Petrol, küresel ekonominin anahtar bir bileşenidir. Fiyatlarındaki keskin artışlar, enerji maliyetlerini yükselterek tüketim ve yatırım harcamalarını azaltabilir.
 4. Aşırı Borçlanma: Hem hanehalkları hem de devletler tarafından aşırı borçlanma, borçların ödenemez hale geldiği bir noktaya yol açabilir. Bu, bankaların ve diğer finansal kuruluşların iflas etmesine veya ekonomik aktivitenin genel olarak yavaşlamasına neden olabilir.
 5. Dünya Ticaretindeki Düşüşler: Küresel ekonomi birbirine bağlıdır ve bir ülkenin ekonomik sorunları genellikle diğerlerini etkiler. Dünya ticaretinde bir düşüş, özellikle ihracata bağımlı olan ülkeler için bir resesyonu tetikleyebilir.
 6. Pandemiler veya Doğal Felaketler: Son zamanlarda, COVID-19 pandemisi gibi beklenmedik olaylar, küresel tedarik zincirlerini bozabilir, işletmeleri kapatabilir ve geniş çapta işsizliğe yol açabilir. Bu tür olaylar, ekonomi üzerinde büyük bir stres oluşturarak geniş kapsamlı bir resesyona yol açabilir.

Bu faktörlerden herhangi biri, tek başına veya birlikte, bir ekonominin resesyona girmesine neden olabilir. Bu durumlarla başa çıkmak için, hükümetler genellikle para ve maliye politikaları aracılığıyla ekonomiyi canlandırmaya çalışır. Ancak, ekonomiyi düzeltmek zaman alabilir ve genellikle zorlu ekonomik süreçlerden geçilir.

Resesyonda Olup Olmadığımızı Nasıl Anlarız?

Resesyonda olup olmadığımızı anlamak için genellikle aşağıdaki ekonomik göstergelere bakılır:

 1. Gayri Safi Yurt İçi Üretim (GSYİH): Ekonomi iki veya daha fazla çeyrek yıl boyunca negatif büyüme (GSYİH’de düşüş) gösterirse, bu genellikle bir resesyonun belirtisi olarak kabul edilir.
 2. İşsizlik Oranları: İşsizlik oranlarındaki önemli bir artış genellikle bir resesyonun belirtisi olabilir.
 3. Tüketici Güveni: Tüketici güveni düştüğünde, bu genellikle tüketimde bir düşüşe ve potansiyel olarak bir resesyona yol açar.
 4. Endüstriyel Üretim ve Ticaret: Endüstriyel üretimde ve ticarette büyük düşüşler genellikle ekonomide genel bir yavaşlamanın belirtisi olabilir.
 5. Finansal Piyasalar: Finansal piyasalar genellikle ekonomik sorunları önceden belirtir, bu nedenle borsalar ve diğer finansal piyasalardaki önemli düşüşler de resesyona işaret edebilir.

Resesyon Dönemlerinde Borsada Ne Olur?

Resesyon sırasında genellikle borsalarda düşüş yaşanır. Bu, genellikle ekonomik belirsizlik ve düşük tüketici güveni nedeniyle işletmelerin gelirlerinde ve karlılıklarında bir düşüş olduğunda gerçekleşir. Buna ek olarak, yatırımcılar genellikle resesyon sırasında riskten kaçınma eğilimindedir, bu da borsalardaki satışları artırır ve fiyatları düşürür.

Resesyon Sonrası Borsada Neler Olur?

Resesyon sonrası, borsalar genellikle ekonomi iyileştikçe toparlanır. İşletmelerin gelirleri ve karlılıkları arttıkça, hisse senetleri genellikle değer kazanır. Ayrıca, tüketici güveni ve ekonomik büyüme beklentileri arttıkça, yatırımcılar genellikle risk almaya daha istekli hale gelirler, bu da borsalarda alımları artırır. Ancak, bu süreç genellikle zaman alır ve borsaların resesyon sonrası ne kadar hızlı toparlandığı birçok faktöre bağlıdır, bunlar arasında hükümet politikaları, küresel ekonomik koşullar ve sektörel trendler bulunur.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir